Samen muziek maken

in de kinderopvang.

Het Muziekkwartier is een volledig uitgewerkte muzikale methode voor iedereen die muziek belangrijk vindt in de kinderopvang.
Het goede nieuws: Met deze aanpak kan iedereen dit leren bij de trainingen van Het Muziekkwartier!

Muziek maakt blij! Samen zingen, spelen en bewegen is heel natuurlijk voor jonge kinderen en helpt hen zich te ontwikkelen. Het Muziekkwartier combineert dagelijks plezier, muziek, creativiteit en samenwerking, zodat de kinderen plezier maken en blijven groeien.

     +1000                                +1000                                   +20.000
certificaten                boeken verkocht                blije kinderen

Wat is het?

Het Muziekkwartier is een eenvoudige, doordachte en doeltreffende methode om jonge kinderen te helpen zich op een veilige manier te ontwikkelen, door middel van muziek en interactie. Dankzij de uitgewerkte lessen heb je als pedagogisch medewerker houvast én ruimte voor creativiteit.

Voor wie?

De methode is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch professionals in de kinderopvang. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouders: meer dan 800 professionals werken dagelijks met Het Muziekkwartier. En het mooiste: je hoeft (nog) niet muzikaal te zijn, jij gaat leren hoe ook jij aan de slag kunt met muziek!

Waarom?

Dagelijks werken met Het Muziekkwartier helpt kinderen zich te ontwikkelen door muziek te maken. Veiligheid, samenwerken, creativiteit en zelfvertrouwen staan centraal, zodat het voor de kinderen herkenbaar wordt en ze er zelf om gaan vragen!

Meer dan 800 pedagogisch professionals werken al met Het Muziekkwartier!

Félice van der Sande, bedenker en oprichter Het Muziekkwartier

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke maand informatie over muziek in de kinderopvang, tips, challenges en inspiratie.

Blijven werken aan de toekomst

Werken met Het Muziekkwartier betekent dat er serieus met muziek en de ontwikkeling van de kinderen wordt omgegaan. Het is dan ook een methode voor de lange termijn, die aangeboden wordt in de vorm van een abonnement. Alle pedagogisch medewerkers volgen eerst de basistraining, waarna ze met de aangeboden materialen zelf aan de slag kunnen. De Muziekkwartier Kaarten bieden houvast en inspiratie en er worden regelmatig nieuwe Kaarten aangeboden. Ook nieuwe medewerkers kunnen snel ingepland worden voor de basistraining, zodat alle medewerkers met Het Muziekkwartier aan de slag kunnen. Implementatie op lange termijn wordt gerealiseerd door een continue aanbod van nieuwe materialen, inspiratie en vervolgworkshops.

Van het boek zijn inmiddels meer dan 1000 exemplaren verkocht

De basistraining

De basistraining van Het Muziekkwartier neemt de pedagogisch professional mee in de wereld van ontwikkelingsgericht muziek maken met plezier. Bij de trainingen en workshops gaan theorie en praktijk hand-in-hand en het sluit aan op de praktijk. Met de praktische handvatten en stappenplan kan meteen de dag na de eerste training gestart worden.

Er wordt ingegaan op wat muziek doet met de breinontwikkeling van jonge kinderen, hoe je werkelijk interactief aan de slag gaat met activiteiten zoals het klapspel, het beweegspel en het themaspel. Er zijn in de online omgeving kant-en-klare uitwerkingen beschikbaar in allerlei thema’s voor baby’s, dreumesen, peuters, en peuter+, (0-4 jaar) zodat je altijd een thema kunt vinden die aansluit bij wat jouw kinderen op dat moment bezig houdt of waar ze mee bezig zijn in hun ontwikkeling. Je leert hoe je flexibel omgaat met deze uitwerkingen, want interactie en leren met plezier staan op nr 1!

Voor wie?

Iedereen die werkt in de kinderopvang kan via deze training leren hoe je het toepast. Speciale voorkennis over muziek is niet nodig. In de praktijk blijkt namelijk dat mensen die zichzelf vooraf bestempelen als niet-muzikaal het uiteindelijk vol enthousiasme en plezier kunnen toepassen. Tijdens de trainingen ontdekken deelnemers dat ze heel veel al kunnen. Ze leren vervolgens hoe ze vanuit hun eigen vaardigheden interactief en creatief kunnen spelen met muziek. Ze ontdekken dat hun eigen stem waardevol is voor de kinderen zoals die is en dat het zingen, bewegen en spelen voor ontspanning zorgt tijdens het werk.

In de online omgeving zijn inspiratievideo’s, voorbeeldvideo’s, liedjes en inspiratie voor muzikale spelmaterialen te vinden, waar onbeperkt gebruik van gemaakt kan worden binnen het abonnement.

“Ik had nooit gedacht dat ik het zo makkelijk kon leren”

Sabine, pedagogisch medewerker kinderdagverblijf

Agenda

Hieronder vind je de workshops, trainingen en webinars die we organiseren: