Workshops

Op zoek naar een muzikale workshop van een paar uur, dagdeel of hele dag?

Het Muziekkwartier biedt diverse creatieve en muzikale workshops, om de kennis van de pedagogisch professional te verbreden. De workshops kunnen online of op locatie verzorgd worden en zijn op verzoek in te plannen.

In overleg zijn er ook andere invullingen van de tijd, of een verdeling in meerdere workshops mogelijk.

Sommige workshops zijn voor een specifieke doelgroep. Een workshop kan inhoudelijk op verzoek aangepast worden voor jullie doelgroep.

Heb je een abonnement van Het Muziekkwartier? Dan kun je vanaf het tweede jaar jaarlijks gratis een workshop online volgen. 

Workshop: Er zit muziek in mijn boek

Workshop voor voorlezers

Voor wie?
Medewerkers in de voorschoolse kinderopvang en peuterspeelzaal, gastouders, kleuterleerkrachten.
De workshop is gericht op het werken met baby, dreumes, peuter, peuterplus en/of kleuter. Ook ideaal ter voorbereiding op de Nationale Voorleesdagen, zoals met het prentenboek van het jaar of een ander boek uit de top tien.

Voorlezen is een feestje! Zeker met de muzikale handvatten die je krijgt aangereikt tijdens deze interactieve workshop. In deze praktische sessie worden voorlezen en muziek bij elkaar gebracht. Het is een krachtige combinatie, omdat het de taal-en spraakontwikkeling verder versterkt. Met liedjes worden prenten verder tot leven gebracht, wordt de fantasie verder aangesproken en is herhaling een heel natuurlijk gegeven.
Er zit muziek in mijn boek gaat ook over muzikale snacks, mondmotoriek, kiekeboe spelen, ontdekken en veel humor. Er ontstaat een dynamiek door deze manier van voorlezen bij de kinderen en de voorlezer. Inspiratie voor de allerkleinsten tot extra uitdaging en verdieping voor de oudere kinderen.De workshop is praktisch van aard: er worden voorbeelden gegeven -bijvoorbeeld met een boek naar keuze zoals het prentenboek van het jaar- en samen ontdekken de deelnemers hoe ze deze creatieve muzikale manier van spelen met prentenboeken zelf kunnen toepassen. Als vanzelf komt de theorie aan bod waarom het een fijne en krachtige wijze is om muziek en voorlezen samen te brengen.Doel is om vol inspiratie en met een grote glimlach de workshop te eindigen!

Workshop: Van zingen naar spreken

Door deze aanpak ging het kindje dat nooit zo talig is wél meezingen. Hij begreep ook werkelijk waar het over ging en had er nog plezier in ook.

Voor wie?
Medewerkers in de voorschoolse kinderopvang en peuterspeelzaal, gastouders, kleuterleerkrachten.
De workshop is gericht op het werken met baby, dreumes, peuter, peuterplus en/of  kleuter, in het bijzonder VVE en logopedisten.

Muziek stimuleert de spraak en het taalbegrip, maar de meesten weten niet hoe dit toe te passen. Daar is namelijk meer voor nodig dan alleen het zingen van een liedje. Je leert in deze workshop hoe het zit met muziek en het brein en hoe de spraak optimaal gestimuleerd wordt. We oefenen hoe je speels met liedjes kunt omgaan waardoor de kinderen al van zeer jongs af aan zélf actief gaan zingen. Het allermooiste is het moment waarop ze creatief gaan spelen met de woorden en klanken; want vooral dán komt de taal tot leven.
Het draait allemaal om spelen: spelen met klanken, spelen met begrippen en spelen met je stem zelf, om een gezonde stemontwikkeling te stimuleren. Je moet immers je hele leven nog met je stem doen!

Workshop: De Muziekhoek

Leer hoe je je muziekhoek het beste kunt inrichten om muzikaal en sociaal spel te stimuleren.

Voor wie?
Er zijn twee versies:
-Voor medewerkers in de voorschoolse kinderopvang en peuterspeelzaal, gastouders, kleuterleerkrachten.
-Voor medewerkers in de BSO die werken met kinderen van 4-12 jaar.

Een muziekhoek is een uitnodiging aan kinderen om sensorische experimenten aan te gaan met muzikale materialen. Het muzikale spel daagt creatief uit. Doordat kinderen samen in de hoek, op een mat of in een box spelen met klanken en muzikaal materiaal gaan ze als vanzelf samen het spel uitvoeren. Daarbij hebben de keuzes die je maakt bij het samenstellen van de hoek veel invloed.

In deze workshop leer je hoe je jouw muziekhoek het beste kunt inrichten, zodat het de kinderen stimuleert, waarbij ze vanuit het vrije experimentele spel vanzelf samen gaan werken en hun creativiteit de ruimte geven. Wees in ieder geval niet bang voor teveel geluidsoverlast, ook dat onderwerp komt aan bod.

Workshop: Ukelele leren spelen als pedagogisch professional

Hoe iedereen met deze aanpak live muziekinstrumenten zoals de ukelele kan leren toepassen tijdens het interactieve muziekspel met jonge kinderen

Voor wie?
Medewerkers in de voorschoolse kinderopvang en peuterspeelzaal, gastouders, kleuterleerkrachten.

Duur:
Basisworkshop 90 minuten, uitbreiding live of online mogelijk voor meer implementatie en diepgang.

Het bespelen van sommige muziekinstrumenten blijkt eenvoudiger dan velen denken. Ervaring met muziek is dus niet nodig!

De ukelele is een heel handzaam viersnarig instument dat je snel leert bespelen. Je eerste liedje kan je al na één minuut! Daarna is het even oefenen, maar met de basis kan je de meeste kinderliedjes meteen meespelen. Jullie krijgen de leuke en praktische liedjes mee zodat ze de volgende dag meteen toegepast kunnen worden.

Het geluid van dit muziekinstrument geeft een impuls aan bewegingen, de kinderen zullen er vol van genieten. Het voegt echt iets bijzonders toe.

De workshopleider neemt voldoende ukeleles mee voor de workshop. Wie zelf een ukelele in bezit heeft wordt uitgenodigd deze mee te brengen.

Workshop: Mini-Muziektheater

Met grote ogen kijkt de kleine dreumes naar de bewegende beer. De muziek wordt zachter en ineens is de beer weg! Bij een hoge korte toon in de muziek piept er een oortje tevoorschijn. Er verschijnt een grote lach op haar gezichtje!

Voor wie?
Medewerkers in de voorschoolse kinderopvang en peuterspeelzaal, gastouders, kleuterleerkrachten.

De workshop is gericht op het werken met baby, dreumes, peuter, peuterplus en/of kleuter.

Leer in deze praktische workshop om korte muzikale voorstellingen te geven. Kleine genietmomentjes van 1 tot 3 minuten. Kinderen raken gefascineerd door wat ze horen en zien, juist omdat muziek en spel samen op gaan. Een speelse manier om jonge kinderen deze prachtige luisterervaringen mee te geven.

Er is zoveel mooie muziek die je zou willen laten horen aan jonge kinderen! In deze creatieve workshop gebruik je allerlei muziek die je met knuffels en andere figuurtjes tot leven brengt.

Na een aantal voorbeelden waarbij kleine variaties en herkenning centraal staan gaan jullie zelf aan de slag, met ademloos luisterende kinderen tot gevolg. Kies jouw favoriete muziek voor kinderen om de muziek te verbeelden in al haar facetten qua structuur, instrumentatie, klankkleur en sfeer. Neem als het lukt je eigen muziek, knuffels met toebehoren en vooral veel fantasie mee!

Workshop: Daar zit muziek in!

Korte kennismakingsworkshop Het Muziekkwartier
-voor medewerkers in de voorschoolse kinderopvang
-of voor BSO-medewerkers.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang of peuterspeelzaal en/of gastouders die werken in de kinderopvang. Deze workshop is een ontspannen kennismaking met de werkwijze van Het Muziekkwartier en is zeer geschikt als workshop op een studiedag. Er is een workshop voor medewerkers van de voorschoolse kinderopvang en een aparte workshop voor medewerkers in de BSO.

Samen muziek maken brengt veel plezier. Wij als volwassenen weten al dat muziek heel goed is voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar toch vinden veel mensen het ingewikkeld om méér aan te bieden dan het zingen van liedjes. Hoe doe je dat nu, muziek maken met al die verschillende kinderen tegelijk? Hoe zorg je ervoor dat muziek ze echt spelenderwijs wat leert, zodat ze het zelf ‘nóg een keer’ willen?

Aan de hand van huis-tuin- en keukenmateriaal en jullie eigen speelgoed maak je kennis met een brede aanpak van muzikaal ontdekken. Interactief spel is het uitgangspunt, waarbij jij als pedagogisch professional inspiratie biedt aan kinderen die ze uitnodigt om buiten de lijntjes te gaan spelen.

Workshop: Versjes en liedjes en de taalontwikkeling van het jonge kind

Speciaal voor wie met baby’s werkt

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers en gastouders die werken met baby’s van 0-18 maanden.

De taal van muziek spreekt elk kind al van het begin af aan. Wist je dat baby’s zelfs eerder luisteren naar zingen dan naar spreken? Deze workshop is gebaseerd op de nieuwste onderzoeken over het belang van liedjes en versjes voor de taalontwikkeling. In deze workshop gaan we in op de toepassing in de praktijk van deze recente nieuwe inzichten.
In deze workshop leren jullie ook hoe sterk jonge baby’s communiceren via de muziek. Je ontdekt via praktische toepassingen hoe dit ingezet kan worden om met muziek meer rust op de groep te krijgen en baby’s volop te betrekken.