Over Félice

Spreker

Het Muziekkwartier staat voor kwaliteit gebaseerd op wetenschappelijke feiten en jarenlange ervaring. Félice van der Sande gaat op een inspirerende manier in op de overkoepelende rol die muziek speelt in de algehele ontwikkeling van het jonge kind. Het kan de dagelijkse omgang gemakkelijker maken. Daarnaast onderhoud je de natuurlijke aanleg die kinderen hebben voor muziek door muzikaal spel op een verantwoorde én leuke manier in te zetten. Voor leergierig en actief publiek.

Neem contact op voor een presentatie op maat.

Trainer en auteur Het Muziekkwartier

Félice van der Sande is muziekpedagoog, gecertificeerd Muziek op Schootdocent, kinderliedjesschrijver en muzikant. Ze heeft naast haar conservatoriumopleiding de specialisatie Muziek op Schoot gevolgd en studeerde cum laude af voor de Master Kunsteducatie, waarbij het onderzoek volledig was ingericht op muziek in de kinderopvang.
Ze is docentenopleider Muziek op Schoot en verzorgt daarnaast concerten voor baby’s, dreumesen, peuters en kleuters. Ze presenteert regelmatig op nationale bijeenkomsten en internationale conferenties in haar vakgebied.

Interview met Félice van der Sande:

Waarom ben je begonnen met Het Muziekkwartier?

Ik ben ervan overtuigd dat kinderen veel beter floreren wanneer ze van jongs af aan omgeven worden door muziek. Muziek brengt hen niet alleen plezier. Het zet ze in beweging, het voedt hun behoefte om nieuwe dingen te ontdekken, het stimuleert creativiteit en het maakt ze socialer omdat je muziek vooral sámen doet.

Waarom ben je je op de kinderopvang gaan richten?

Ik vind dat kinderen van het begin af aan dezelfde kansen zouden moeten krijgen. Wanneer je dan merkt hoeveel muziek kan doen voor deze zeer jonge kinderen dan móet ik daar werk van maken. Daarom denk ik dat de kinderopvang hier een grote rol in kan spelen, want juist via de mensen die elke dag op de groep staan bereik je de kinderen het best.

Kan echt iedereen dit leren?

Met ‘Het Muziekkwartier’ zorg ik ervoor dat de voordelen en het plezier van ontwikkelingsgericht muziek maken echt bereikbaar wordt. Dit doe ik door de pedagogisch professionals van deze kinderen te scholen. Vergelijk het met je zwemdiploma halen: je kan al lopen, je goed bewegen, maar goed zwemmen lukt nog niet. Gaandeweg leer je dat tijdens je zwemlessen. Zo gaat het ook met muziek: Heel veel kan je al, weet je al, maar je leert het toe te passen in een andere situatie. Zo leren de deelnemers hoe kinderen via speelse muzikale activiteiten zich in een rijke en creatieve omgeving breder kunnen ontplooien om zo een mooie start te maken in hun jonge leven.

Niet iedereen is toch muzikaal genoeg?

Echt waar, iedereen is muzikaal. Maar wat we ermee doen, verschilt per persoon. De meeste mensen die denken dat ze niet muzikaal zijn kunnen wel genieten van muziek. Nou dát noem ik nou muzikaal zijn! In de bijeenkomsten ontdekken we samen dat muzikaliteit eigenlijk in ons allemaal zit en heel iets anders inhoudt dan alleen een muziekinstrument bespelen.

Wat heb je een bijzondere naam.

Félice betekent ‘zij die geluk brengt’. Een prachtige naam met een betekenis die ik graag waar wil maken. Dit geluk wil ik anderen brengen via de muziek. Mijn eigen leven is doordrenkt met muziek. Dat brengt zoveel moois! Niet alleen voor mezelf. Bijna dagelijks mag ik genieten van de reacties van kinderen waarbij muziek ook een onderdeel van hun jonge leven is geworden en waar ze zich ontzettend fijn bij voelen. Daarom zet ik me voor de volle 100% ervoor in om álle kinderen deze kans te geven. Je kan wel zeggen dat het mijn missie is.

Ben je zelf ook vroeg gestart?

Ja, mijn moeder is echt dol op muziek. Ze zong met ons en genoot vooral zelf van muziek. En als ze piano speelde kwam ik er met mijn speelgoedpiano en een Nijntje boekje bij zitten. Ze leidde een kinderkoor en jeugdorkest waar kinderen zich thuis voelden die op andere plekken buiten de boot vielen. Dat raakte me altijd diep. Voor haar stond samen genieten van muziek voorop. Je zou wel kunnen zeggen dat het plezier van muziek overbrengen in mijn dna zit. Al vanaf mijn 11e geef ik muziekles en sinds mijn 17e op professioneel vlak als muziekdocent en dirigent. Vanaf het moment dat ik met de allerjongste kinderen ben gaan werken heeft het me niet meer losgelaten en ben ik me erin blijven verdiepen.

Muziek is toch niet alleen leuk, het is toch ook goed voor je?

Een veel gehoorde reactie op Het Muziekkwartier is dat baby’s vanzelf naar het muziekkleed toe kruipen en alvast starten met klappen voor hun Muziekkwartier. Ze zijn echt uit zichzelf gemotiveerd. Daarom benadruk ik steeds dat het belangrijk is dat kinderen het zelf graag doen, het leuk vinden. Maar wanneer wetenschappers over elkaar heen buitelen met uitspraken hoeveel muziek betekent voor de ontwikkeling van het brein,  het sociale vermogen,  de concentratie, … dan is de keuze toch snel gemaakt? Het gaat voor mij juist om deze gouden combinatie: leuk én nuttig.

Ben je een mens van de praktijk of de wetenschap?

Ik doe niet alleen zelf onderzoek, maar verdiep me ook graag in onderzoek dat anderen hebben gedaan. Dit doen ze niet voor niets. Het is ongelooflijk belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de praktijk. Juist dat is wat mensen lastig vinden: wetenschappers vertellen er niet bij welke activiteiten je moet doen om die voordelen te krijgen voor de ontwikkeling. Laat dat nu precies zijn waar Het Muziekkwartier wél over gaat.

Daarom heb ik ervoor gekozen een boek te schrijven en deze trainingen te ontwikkelen voor de pedagogisch medewerkers en gastouders zelf. Want zíj zijn degenen die vele uren per week met de kinderen samen zijn en ze kennen als geen ander. En vrees niet: Iedereen kan dit doen; je natuurlijke stem is een prachtige stem waar kinderen van houden. Met de vele praktische tips kan iedereen zingen en muziek leren maken met de allerjongste kinderen.