Wat is het?

 

 Spelend leren

 

Professioneel

 

Praktisch

Het Muziekkwartier staat voor spelend leren: jonge kinderen leren door te spelen. Door het spel ontdekken ze, oefenen ze en hebben ze plezier in wat ze kunnen. Die wil om te spelen en te leren is er van nature en Het  Muziekkwartier sluit daar op aan.

Ontwikkelingsdoelen, zoals de motoriek, de taal- en spraakontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de muzikale ontwikkeling et cetera, zijn een vanzelfsprekend onderdeel van Muziekkwartier.

Iedereen kan dit leren! Het Muziekkwartier is toegankelijk voor alle professionele verzorgers van jonge kinderen. De methode bestaat uit liedjes, muziek, spellen en spelbeschrijvingen. Stap voor stap is uitgewerkt hoe je de kinderen dagelijks met muziek in aanraking kunt brengen. 

 

Wetenschap & ervaring

 

Persoonlijk

 

Plezier & kwaliteit

Het Muziekkwartier staat voor kwaliteit gebaseerd op wetenschappelijke feiten en jarenlange ervaring. Deze kennis wordt in het boek en in de trainingen en workshops eenvoudig vertaald naar de praktijk en kan de dagelijkse omgang gemakkelijker maken.

Onze methode geeft de mogelijkheid in te spelen op zeer specifieke situaties die in de groep voorkomen. Je geeft je activiteit datgene mee wat fijn is voor de groep of een specifiek kind. Zo is Het Muziekkwartier een grote ondersteuning in de zorg, ook bij een ontwikkeling die anders verloopt.

Je onderhoudt de natuurlijke aanleg die kinderen hebben voor muziek door muzikaal spel op een verantwoorde én prettige manier in te zetten. Plezier staat altijd voorop en dat gaat prima samen met kwaliteit.

Voor wie?

Werken met Het Muziekkwartier betekent dat er serieus met muziek en de ontwikkeling van de kinderen wordt omgegaan. Het is dan ook een methode voor de lange termijn, die aangeboden wordt in de vorm van een abonnement. Alle pedagogisch medewerkers volgen eerst de basistraining, waarna ze met de aangeboden materialen zelf aan de slag kunnen. De Muziekkwartier Kaarten bieden houvast en inspiratie en er worden regelmatig nieuwe Kaarten aangeboden. Ook nieuwe medewerkers kunnen snel ingepland worden voor de basistraining, zodat alle medewerkers met Het Muziekkwartier aan de slag kunnen. Implementatie op lange termijn wordt gerealiseerd door een continue aanbod van nieuwe materialen, inspiratie en vervolgworkshops.

Kinderdagverblijf

Elk kinderdagverblijf dat waarde hecht aan muziek kan Het Muziekkwartier inzetten. Door de praktische invulling kan elke pedagogische medewerker het leren en blijven toepassen. Dankzij het abonnement werk je langdurig aan de ontwikkeling van de kinderen. Wist je dat het abonnement ook het opleiden van nieuwe medewerkers bevat? En alle medewerkers dankzij de online leeromgeving toegang hebben tot de materialen en inspiratievideo’s?

Gastouder

Als gastouder kun je op individuele basis getraind worden in Het Muziekkwartier. Je volgt de basistraining online en dankzij de online leeromgeving heb je direct toegang tot alle benodigde materialen, voorbeeldvideo’s en inspiratievideo’s. En na het behalen van je certificaat kun je alle ouders laten zien hoeveel waarde je hecht aan muziek in de ontwikkeling van de kinderen!

Peuterspeelzaal

Als peuterspeelzaal kun je ook getraind worden in de methode van Het Muziekkwartier. Zo kun je diversiteit en muzikaliteit toevoegen aan de lessen. Voor peuterspeelzalen met beperkte openingstijden (bijvoorbeeld 3 dagdelen) hebben we speciale tarieven.

“Maar ik kan niet zingen”

Iedereen die werkt in de kinderopvang kan via deze training leren hoe je het toepast. Speciale voorkennis over muziek is niet nodig. In de praktijk blijkt namelijk dat mensen die zichzelf vooraf bestempelen als niet-muzikaal het uiteindelijk vol enthousiasme en plezier kunnen toepassen. Tijdens de trainingen ontdekken deelnemers dat ze heel veel al kunnen. Ze leren vervolgens hoe ze vanuit hun eigen vaardigheden interactief en creatief kunnen spelen met muziek. Ze ontdekken dat hun eigen stem waardevol is voor de kinderen zoals die is en dat het zingen, bewegen en spelen voor ontspanning zorgt tijdens het werk.

In de online omgeving zijn inspiratievideo’s, voorbeeldvideo’s, liedjes en inspiratie voor muzikale spelmaterialen te vinden, waar onbeperkt gebruik van gemaakt kan worden binnen het abonnement.

Basistraining én alle tools voor de lange termijn

Het Muziekkwartier is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch professionals die werken in de voorschoolse kinderopvang. Pedagogisch medewerkers, gastouders en ook voor een ieder die in het VVE werkt vanuit de eigen expertise. Muziek doet bijzonder veel op het gebied van de taal- en spraakontwikkeling en zet kinderen als vanzelf in beweging. Daardoor is Het Muziekkwartier ook voor professionals die hiermee te maken hebben bijzonder interessant.

Ben jij dit?

Je geniet ervan wanneer de kinderen samen met elkaar tot bloei komen in jouw opvang. Je vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen, zich autonoom kunnen ontwikkelen en hun creativiteit kan stromen. Je wilt graag muziek en beweging écht een plek geven in de dagelijkse routine, want juist die kleine dagelijkse dingen vind je waardevol.

Herken je dit?

  • Je wilt graag bij je thema’s passende liedjes en spelletjes te bedenken, maar kan ze vaak niet vinden.
  • Het lukt niet om de kinderen die juist meer ondersteuning nodig hebben bij hun taal- en spraakontwikkeling actief te betrekken.
  • Het ontbreekt aan tijd om creatief spel goed voor te bereiden.
  • Er heerst onzekerheid om te zingen en te bewegen.
  • Je hebt alsmaar het gevoel dat muziek véél meer kan bieden in een rijke speel/leer-omgeving, maar je weet niet hoe dat precies vorm te geven.

En ook:

  • Je bent dol op muziek en wilt het graag op een verantwoorde maar ook leuke manier overbrengen op je kinderen.
  • Je hebt gehoord dat muziek veel doet voor de ontwikkeling en wilt dolgraag weten hoe dat er in de praktijk uit ziet.
  • Je bent zelf heel enthousiast, maar ziet dat het veel sterker en fijner is om het met het hele team toe te passen.
  • Je bent op zoek naar meer inspiratie, liedjes, spelvormen, muzikale materialen en ideeën.
  • Jullie vinden het gewoon leuk en genieten met de kinderen van muziek. Daar wil je meer van!

Mogelijk heb je nog een andere reden… muziek is voor iedereen!