ROC Pakket

Het Muziekkwartier Pakket voor pedagogisch medewerkers in opleiding aan het ROC.

Hoe mooi is het wanneer studenten in hun opleiding al de kennis en vaardigheden opdoen om meer te doen met muziek in de voorschoolse kinderopvang! Ze ontdekken aan de hand van praktijksituaties wat het doet met de sociale vaardigheden en de taal/spraakontwikkeling van jonge kinderen. Centraal staat hoe de interactie met en tussen jonge kinderen versterkt kan worden door middel van het muziekspel. Een praktische en laagdrempelige aanpak!

Doelgroep: Studenten pedagogisch werk vanaf het 2e jaar.

Opzet:

Het lespakket bestaat uit drie grote peilers: 1: De lessen gegeven door de eigen docent (zoals de docent muziek, docent drama, docent pedagogiek) waarvoor het lesmateriaal is uitgewerkt. Je ontvangt daarbij een digitaal docentenboek en een digitaal werkboek voor studenten. 2: De live workshop van 1,5 à 2 uur, gegeven door Het Muziekkwartier op de eigen locatie 3: De toegang tot de volledige online omgeving voor een jaar voor elke deelnemende student

Het lespakket bestaat uit flexibel in te zetten lesstof. Aan de hand van beeldmateriaal uit de praktijk wordt de theorie behandeld. Aan de hand van creatieve praktijksessies worden de studenten uitgedaagd de theorie in de praktijk toe te passen.

Toetsing vind plaats middels het samenstellen van een portfolio.

€ 360,- per klas

-Voor de aanschaf van het pakket graag eerst contact opnemen om de workshopdatum af te spreken. -Elke klas graag apart aanmelden, daarbij kan de naam van de klas ingevuld worden als inlognaam.

ROC pakket

360,00

Datum voor de workshop afgesproken met Het Muziekkwartier?(Vereist)